Mart Saarma meistriklass
Innovation with inspiration

Kuidas teadusinnovatsioon päriselt sünnib? Sünnitusvaludest tavaliselt ei räägita, sest lapsuke hakkab kasvama ja uued mured tulevad peale. Ka teaduse edulugude puhul on alguse mööduvad (ja hiljem nähtamatud!) faasid kasvu nurgakivid  ning otsused, mis siis langetatakse, on edasiseks eluks määrava tähtsusega. 

Aga kuidas sünnib teadusinnovatsiooni rakendamise kultuur riigis? Mudelit, mis toimiks igas riigis, pole seni leitud. Aga üks on selge, et riigi edu strateegilistes valdkondades saab tulla vaid teadusinnovatsioonist, mis on meeskonnamäng mitmet tasandil: Targa ja eduka riigi mängu peavad uue väärtuse loomiseks koos mängima andekad teadlased, entusiastlikud ettevõtjad, riigimehelikud ametnikud. Mängus on Eesti riigi tulevik.

Kallid sõbrad,

Mart Saarma eelmistest meistriklassidest 2019 – 2020 ja 2021 möödunud aja jooksul on maailma tabanud peadpööritavad vapustused, mis on inimkonna ees seisvate küsimuste puntra teinud aina mitmeülbalisemaks. Neile küsimustele otsivad lahendusi maailma riikide valitsused, kuid keerukatele tulevikku puudutavatele küsimustele ei saa abi otsida vaid seadustest ja regulatsioonidest – uuele tasemele tõusmiseks on vaja uut tarkust, mis põhineb looduse seadustel. Seda saavad meile anda teadlased.

Kui me koos teiega 2019. aasta detsembris Mart Saarma meistriklassis From lab to life eduka teadusinnovatsiooni võtmeküsimustest, (sh liidrirollist, intellektuaalomandist) ühiselt mõtlesime, kogemusi vahetasime ja inspiratsiooni kogusime, ei teadnud me veel, et globaalne tervisekriis on kohe-kohe lahti rullumas. Me ei kujutanud ette, millised vajadused hakkavad kujundama meie elu ja vastavalt ka Mart Saarma meistriklassi järgmiste faaside fookust.

Lühim tee innovatsoonini läheb läbi vajaduse (Peter F Drucker). Ja kriisides tulevad vajadused eriti teravalt esile. Eesti teadusinnovatsioni vägev vastus globaalsele tervisekriisile oli Mart Ustavi juhtimisel Icosagenis arendatud (ja koostöös Chemi-Pharmiga toodetud ja turule toodud) BioBlock. Oli ülimalt tänuväärne, et Mart Saarma oma meistriklassi teise faasi From lab to product 2021. aasta sügisel kutsus külalisprofessoriks Mart Ustavi. Saime Mart Ustavi abil sisse vaadata innovatiivse teadustoote põnevat teekonda ideest ja prototüübist tootmisse, arutada komistuskive, mis igal uuel teel varitsevad. Mart Ustavi tark ja julge liidrihoiak oli nagu Hannibalil üle Alpide minnes: Leiame tee, ja kui seda pole – rajame!

Mart Saarma meistriklassi põnev kolmas faas oli loogiline jätk eelnevatele. From product to factory.

Kõrgtehnoloogilise tehase ehitamine on päris kõrge pilotaaž! Eriti meil, Eestis, kus kõrgtehnoloogiliste firmade kultuur veel praktiliselt puudub. Miks meil Eestis see kultuur puudub? Millised müüdid meid takistavad?

Mart Saarma kutsus oma unikaalseist tehase ehitamise kogemusist kõnelema Mart Ustavi ja Andi Hektori.

Mart Ustav ehitab Tartusse Icosageni tehast, mis pole lihtsalt tehas, vaid märgilise tähendusega tehas: see paneb aluse ravimiarendustööstusele Eestis. Millise võimenduse meie teadusinnovatsioonile annab Icosageni tehas, seda on raske ülehinnata!

Andi Hektor ehitab GScani tehast, et toota kõrgtehnoloogiat, müoontomograafiat kasutavaid skännereid, mis tõotavad lennujaamades ja tollipunktides tõelist läbimurret.

Innovatsiooni teekonna olulistest faasidest räägitakse vähe: esiteks, need saavad mööda ja teiseks, tegijatel on sel ajal kohutavalt palju tegemist.

Mart Saarma 3. meistriklass oli just sellele haruldasele etapile pühendatud.  Soojas ja usalduslikus õhkkonnas rääkisime neist protsessidest ideaalis ja tegelikkuses, riskidest, komistuskividest ja paljust muust.

Mart Saarma 4. meistriklassi idee  Teadusinnovatsioon – meeskonnamäng mitmel tasandil tuli MKM-i asekantslerilt Sille Kraamilt, kes 3. meistriklassis osaledes nägi, kuidas kolme erineva kultuuri – teaduse, riigi, ettevõtluse – esindajad koos arutledes omavahel usaldust kasvatasid ja milline vägi sel on.  Sest kõik, mis elus on väärtuslik, ehitatakse usaldusest.

Kõrgtehnoloogia kultuuri kultiveerimine on Eesti riigi õitsengu ja ka tuleviku julgeoleku võti. Just praegu on see hetk, kus Eesti oma väiksuse ja paindlikkusega saaks asuda maailmas juhtrolli uute kõrgtehnoloogiate ja teadusmahukate teenuste väljatöötamisel ning rakendamisel. Väikse, aga nutika riigina on meil häid eeldusi olla oluline mängija tuntud võimsate tegijate, superriikide seas. Riik, keda tasub kaitsta.

Ja ikkagi algab kõik teadlasest, kes suudab tähtsa probleemi sõnastada, fookuse paika panna, häid küsimusi esitada ning teaduslike meetoditega lahendusi otsida!
Kuidas suurendada oma otsiva vaimu loovust ja julgust? Kuidas oma ideid parimal moel kasvatada? Milliseid otsuseid ja valikuid tuleb teha, et fookust hoida rajal, mida pole ju enne tallatud ja mis on ootamatusi täis. Ja peeglisse vaadates – kui sa tunned oma huvisid ja andelaadi, on lihtsam oma energiat fokuseerida ja edasiliikumiseks vajalikku abiväge otsida. Kuidas saavad teadlased uue väärtuse tekitamiseks mängida edukalt koos ettevõtjate ja riigiametnikega, et teadusinnovatsioon muudaks Eestis kõigi elu päriselt paremaks?

Eesti teadusinnovatsiooni suurkujude Mart Saarma ja Mart Ustavi ning noorema põlvkonna tegija Andi Hektori entusiasm, tohutu kogemus ning meistriklassi sõbralik ja vaimuvalge õhkkond annavad Sulle inspiratsiooni ja tuge, mille toel just Sina saad oma innovatiivseid ideid elujõuliseks edulooks kasvatada.
Sinu innovatsiooni ekspeditsioon saab struktuuri, dünaamika ja loogika. Sinu veendumus innovatiivse teadlasena ja Sinu entusiasm liidrina nihutab piire ja ehitab sildu, tekitab respekti ja loob uusi sõpru. Edukad innovaatorid kasvavad koos oma ideede ja ideaalidega. Väike Eesti riik kasvab jõukaks vaid siis, kui me õpime koos, üksteist usaldades, hästi mängima teadusinnovatsiooni mitmetasandilist meeskonnamängu.  Sest mis on alternatiiv? – Olla vaene järeljooksik riikidele, kes seda mängu meisterlikult mängivad. Kui usaldus kaob, astub asemele bürokraatia.

Me vajame Sinu innovatsiooni!

Ootame Sind rõõmuga meie unikaalsesse meistriklassi!

Marju Unt allkiti

Marju Unt
Estonian Euromanagement Institute
www.euroman.ee

AJAKAVA

1. moodul
Kolmapäev, 24. mai 2023
11 – 18  Teadusinnovatsioon tänapäeva maailmas kui meeskonnamäng.

Mis üldse on edu, mis on võit? Vältimatud rollid võiduks mängu erinevatel tasanditel: teadus, ettevõtlus, riik
Kõrgtehnoloogia Eestis: müüdid ja tegelikkus
Sissevaade koos tegijatega teadusinnovatsiooni haruldases faasis: laborist tehaseks

18 – 22  Õhtune sessioon: Kõik ühes paadis – Emajõel, Pegasuse pääl

Neljapäev, 25.mai 2023
11 – 18   Teadusinnovatsioon ja intellektuaalomand ülikoolide ja Eesti riigi tuleviku kontekstis
Teaduse kommertsialiseerimine
Kust tuleb raha?

Välitööd perioodil  juuni-august

Ekspeditsioonid väikestes töögruppides: sissevaated erinevatesse kultuuridesse: teadus, ettevõtlus, riik.

2.moodul
Neljapäev, 17. august 2023
11 – 18  Ekspeditsioonide raportid
Avastatud ressursside võimendamine

18 – 22  Õhtune sessioon: Kõik jälle ühes paadis – Emajõel, Pegasusega

Reede, 18.august 2023
11 – 18   Kuidas kasvatada mängu ilu Eesti teadusinnovatsioonis?
Teadusinnovatsioon ja uued perspektiivid. Ühise visiooni täpsustamine
Mängu edutegurid. Riskid ja ohud. Pre-mortem.
Avastatud ressursside sisukas mänguvõtmine: mängus on Eesti tulevik

 

 

 

PROGRAMMi sisu 

Meistriklassi tuum: koos mõtlemine, elavad ja sisukad diskussioonid Mart Saarma, Mart Ustavi ja Andi Hektori eestvõttel

Eesti vajab rohkem kõrgtehnoloogilisi firmasid!
• Millise kännu taga me kinni oleme?
Vananenud hoiakud, mis pärsivad teadusinnovatsiooni rakendusi: teadlase, ülikooli, riigi tasandil
• Hangunud müüdid:
Eestisse ei mahu originaalne ravimiarendus: diskussioon Mart Saarma ja Mart Ustavi vedamisel
Eestis ei ole võimalik luua ja toota keerulisi tehnolooogiaid: diskussioon Andi Hektori vedamisel

Sissevaade koos tegijatega unikaalses faasis: laborist tehaseni

Mart Ustav: Icosagen  Andi Hektor: GScan

• Mis on õpetlik selles faasis? Kasvumudeli täpsustamine kasvuplaaniks
• Visioon – sihid ja eesmärgid: Miks meie vajame tehast? Miks turg vajab meie tehast?
• Etappide järgnevus. Protsessi juhtimine
• Erinevate partneritega meeskondade loomine
• Toodete/teenuste tootmise ja tootearenduse, turu, asukoha, ressursside,  finantside ja finatsnäitajate, koostöökogemuste, inimeste, juhtimisvõimekuse ja pühendumise  jne panemine meie mudelisse
• Riskid. Saatuslike vigade ettenägemine (pre-mortem), diagnoosimine ja vältimine.

Kuidas ülikoolid ja riik saavad teadusinnovatsiooni motiveerida?

• Paradoksaalne ebakõla riigi sihtide ja riiklike institutsioonide toimetamise vahel 
• TAKS: süstemaatiline nihe seaduses alusuuringute, mitte rakendusteaduste suunas
• Patenteerimise tähtsuse mõistmine valitsuse ja ülikoolide tipptasandil
• Eesti ülikoolide võimalused intellektuaalomandi kasvatamiseks – meie, tegijate, ettepanekud?

Scaling up: patenteerimise vältimatus?
Intellektuaalomand peab olema kaitstud, kui tahta seda kommertsialiseerida. Kõrgtehnoloogiline tootmine pole võimalik ilma patentideta.
• Millised ideed väärivad patenteerimist? Millised mitte?
• Ajastamine.
• Patenteerimine nõuab finatsressurssi
• Geograafiline mõõde
• Koostöö ja kasv – erinevad mudelid edulugudeks

Kuidas raha kaasata

Raha tuleb sinna, kus on usaldus. Usaldus tuleb kultuurist. Meil Eestis puudub praegu kõrgtehnoloogiliste firmade kultuur.

• Finantseerimisvõimalused
Mart Saarma: Fondidelt
Andi Hektor: Investoritelt
Mart Ustav: Kuidas firmas ise raha teenida ja kuidas seda kasutada. Raha kaasamine pankadelt.
• Kuidas suurendada usaldust kõrgtehnoloogia sektoris Eestis ja seda kommunikeerida igal tasandil.

KUS? Emajõe Majas, Emajõe 8, Tartu

Sinu investeering 1680 € + KM

Akadeemiline erihind Mart Saarma
meistriklassi vilistlastele: 1520+KM

Rohkem fookust, rohkem lihtsust!

 

REGISTRATION
call: +372 51 30146 Marju Unt
write: marju.unt@icloud.com

From lab to life 4: playing to win:
Teadusinnovatsioon – meeskonnamäng mitmel tasandil

Mart Saarmasmall

Legendaarne Eesti teadlane, neurobioloog, professor Mart Saarma on tõeline kirglik teadusinnovator.

Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituudi rajaja, praegune teadusdirektor, endine European Research Council (ERC) asepresident, mitme high-tech firma rajaja, Mobidiag Ltd. and Herantis Pharma Plc., Eesti Teaduste Akadeemia liige, EMBO, Academia Europea, Tanner Academy, Soome Teaduste Akadeemia etc, etc. Isegi kõrgetel teadusadministratiivsetel kohtadel jätkas Mart tööd oma laboris. Teadus on Mart Saarma elu armastus ja teadusinnovatsioon on selle tuum.

Professor Mart Ustav on legendaarne Eesti teadlane, biomeditsiinitehnoloog ja teadusinnovaator, Eesti Teaduste Akadeemia liige, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi ja mitmete biotehnoloogiafirmade (Fit Biotech Eesti, Quattromed, Amplikon, Icosagen Grupp) rajaja. Icosagen on Eesti teadusinnovatsiooni lipulaev: ühelt poolt ettevõte, mis arendab ja patenteerib oma põhitegevuseks – bioloogiliste ravimite arendamiseks – vajalikke uusi tehnoloogiaid ning teenib oma sissetuleku, pakkudes kõrgtehnoloogilist teenust biofarmaatsia- ja biotehnoloogiafirmadele üle maailma. Teiselt poolt on Icosagen rahvusvaheliselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kus töötab palju suure kogemusega doktorikraadiga teadlasi. Icosagenis lähenetakse probleemidele teadusliku täpsusega ja neid lahendakse innovaatilisi teaduslikke meetodeid rakendades.

Koroonakriisi ajal refokusseerus Icosagen ja pühendas suure osa oma kompetentsi SARS CoV-2 diagnostiliste meetodite ja terapeutiliste molekulide arendamisele. Icosageni eestvõttel loodi ettevõtete ja ülikoolide konsortsium, mis tõhusas koostöös arendas kiiresti välja SARS CoV-2 levikut piirava innovaatilise ninasprei – mis tegi läbimurde laborist Eesti turule.
Koroonakriisi lõppedes keeras Icosagen oma fookuse taas bioloogiliste ravimite arendusele, mis on suunatud nakkushaiguste, vähkkasvajate ja kroonilise valu ravimisele.

Praegu on Icosagen ette võtnud uue vägeva arengu: oma tehase ehitamise.  Icosageni 2023.aastal valmiv cGMP (current Good Manufacturing Practice) standardiga tehas loob võimekuse ravimikandidaatide kliiniliste katsetuste faas I ja faas II läbiviimiseks ja paneb  aluse ravimiarendustööstuse tekkele Eestis.

 

Andi Hektor on juhatuse esimees iduettevõttes GScan ja astro-osakestefüüsika vanemteadur KBFIs. Hetkel on tema kirg kosmiliste kiirte tomograafia toomine teadusmaailmast igapäevaellu, seda nii turva-, tööstuse- kui meditsiinitehnoloogia valdkondades. Ta on aktiivne innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia populariseerija. Andi on töötanud Tartu, Uppsala, Helsingi ja Cambridge ülikoolides ning CERNis Šveitsis.

 

Meistriklassi modereerib Marju Unt, Estonian Euromanagement Institute’i looja ja direktor, juhtide ja ettevõtjate koolitaja.

 

Annemari Muru, Head of Structural Funds Agency, Archimedes Foundation

Before coming to the Negotiation Technology course, I thought that I knew quite a lot about negotiations. And about relationships in life in general. – I was wrong! I realized that I knew a lot less than I thought.

Yes, the focus was negotiation skills. But the real value came to me at the end of the course: I realized that every situation in life, work, family etc – reflects my own inner balance. Surprisingly often we think we know, but actually do not know what we want: what is important and why.  Success in negotiations is not how well we bargain with the other party, but rather – how well we know what we really want, and why.