Mart Saarma meistriklass
Innovation with inspiration

Kuidas teadusinnovatsioon päriselt sünnib? Sünnitusvaludest tavaliselt ei räägita, sest lapsuke hakkab kasvama ja uued mured tulevad peale. Ka teaduse edulugude puhul on alguse mööduvad (ja hiljem nähtamatud!) faasid kasvu vundament ning otsused, mis siis langetatakse, on edasiseks eluks määrava tähtsusega. 

Kallid sõbrad,

Mart Saarma eelmistest meistriklassidest 2019 – 2020 ja 2021 möödunud aja jooksul on maailma tabanud peadpööritavad vapustused, mis on inimkonna ees seisvate küsimuste puntra teinud aina mitmeülbalisemaks. Neile küsimustele otsivad lahendusi maailma riikide valitsused, kuid keerukatele tulevikku puudutavatele küsimustele ei saa abi otsida vaid seadustest ja regulatsioonidest – uuele tasemele tõusmiseks on vaja uut tarkust, mis põhineb looduse seadustel. Seda saavad meile anda teadlased.

Kui me koos teiega 2019. aasta detsembris Mart Saarma meistriklassis From lab to life eduka teadusinnovatsiooni võtmeküsimustest, (sh liidrirollist, intellektuaalomandist) ühiselt mõtlesime, kogemusi vahetasime ja inspiratsiooni kogusime, ei teadnud me veel, et globaalne tervisekriis on kohe-kohe lahti rullumas. Me ei kujutanud ette, millised vajadused hakkavad kujundama meie elu ja vastavalt ka Mart Saarma meistriklassi järgmiste faaside fookust.

Lühim tee innovatsoonini läheb läbi vajaduse (Peter F Drucker). Ja kriisides tulevad vajadused eriti teravalt esile. Eesti teadusinnovatsioni vägev vastus globaalsele tervisekriisile oli Mart Ustavi juhtimisel Icosagenis arendatud (ja koostöös Chemi-Pharmiga toodetud ja turule toodud) BioBlock. Oli ülimalt tänuväärne, et Mart Saarma oma meistriklassi teise faasi From lab to product 2021. aasta sügisel kutsus külalisprofessoriks Mart Ustavi. Saime Mart Ustavi abil sisse vaadata innovatiivse teadustoote põnevat teekonda ideest ja prototüübist tootmisse, arutada komistuskive, mis igal uuel teel varitsevad. Mardi tark ja julge liidrihoiak oli nagu Hannibalil üle Alpide minnes: Leiame tee, ja kui seda pole – rajame!

Mart Saarma meistriklassi põnev kolmas faas on loogiline jätk eelnevatele. From product to factory.

Kõrgtehnoloogilise tehase ehitamine on päris kõrge pilotaaž! Eriti meil, Eestis, kus kõrgtehnoloogiliste firmade kultuur veel praktiliselt puudub. Miks meil Eestis see kultuur puudub? Millised müüdid meid ikka veel takistavad?

Mart Saarma kutsus oma unikaalseist tehase ehitamise kogemusist kõnelema Mart Ustavi ja Andi Hektori.

Mart Ustav ehitab Tartusse Icosageni tehast, mis pole lihtsalt tehas, vaid märgilise tähendusega tehas: see paneb aluse ravimiarendustööstusele Eestis. Millise võimenduse meie teadusinnovatsioonile annab Icosageni tehas, seda on raske ülehinnata!

Andi Hektor ehitab GScani tehast, et toota kõrgtehnoloogiat, müoontomograafiat kasutavaid skännereid, mis tõotavad lennujaamades ja tollipunktides tõelist läbimurret.

Innovatsiooni teekonna olulistest faasidest räägitakse vähe: esiteks, need saavad mööda ja teiseks, tegijatel on sel ajal kohutavalt palju tegemist.

Meie meistriklass on just selele haruldasele etapile pühendatud.  Soojas ja usalduslikus õhkkonnas räägime neist protsessidest ideaalis ja tegelikkuses, riskidest, komistuskividest ja paljust muust.

Kõrgtehnoloogia kultuuri kultiveerimine on Eesti riigi tuleviku julgeoleku võti. Just praegu on see hetk, kus Eesti oma väiksuse ja paindlikkusega saaks asuda maailmas juhtrolli uute kõrgtehnoloogiate ja teenuste väljatöötamisel ning rakendamisel. Väikse, aga nutika riigina on meil häid eeldusi olla oluline mängija tuntud võimsate tegijate, superriikide seas. Riik, keda tasub kaitsta.

Ja ikkagi algab kõik teadlasest, kes suudab probleemi fookuse paika panna, sõnastada häid küsimusi ja teaduslike meetoditega lahendusi otsida!
Kuidas suurendada oma otsiva vaimu loovust ja julgust? Kuidas oma ideid parimal moel kasvatada? Milliseid otsuseid ja valikuid tuleb teha, et fookust hoida rajal, mida pole ju enne tallatud ja mis on ootamatusi täis. Ja peeglisse vaadates – kui sa tunned oma huvisid ja andelaadi, on lihtsam oma energiat fokuseerida ja edasiliikumiseks vajalikku abiväge otsida.

Eesti teadusinnovatsiooni suurkujude Mart Saarma ja Mart Ustavi ning noorema põlvkonna tegija Andi Hektori entusiasm, tohutu kogemus ning meistriklassi sõbralik ja vaimuvalge õhkkond annavad Sulle inspiratsiooni ja tuge, mille toel just Sina saad oma innovatiivseid ideid elujõuliseks edulooks kasvatada.
Sinu innovatsiooni ekspeditsioon saab struktuuri, dünaamika ja loogika. Sinu veendumus innovatiivse teadlasena ja entusiasm liidrina nihutab piire ja ehitab sildu, tekitab respekti ja loob uusi sõpru. Edukad innovaatorid kasvavad koos oma ideede ja ideaalidega. The journey is the rewardSteve Jobs.

Me vajame Sinu innovatsiooni!

Ootame Sind rõõmuga meie unikaalsesse meistriklassi!

Marju Unt allkiti

Marju Unt
Estonian Euromanagement Institute
www.euroman.ee

AJAKAVA
Neljapäev, 19. jaanuar 2023
11 – 18  Kõrgtehnoloogia Eestis: müüdid ja tegelikkus
Sissevaade koos tegijatega teadusinnovatsiooni haruldases faasis: laborist tehaseks

Reede, 20. jaanuar 2023
11 – 18   Teadusinnovatsioon ja intellektuaalomand ülikoolide ja Eesti riigi tuleviku kontekstis
Patenteerimise vältimatus
Kust tuleb raha?

PROGRAMMi sisu 

Meistriklassi mõlemal päeval elavad ja sisukad diskussioonid Mart Saarma, Mart Ustavi ja Andi Hektori eestvõttel

Eesti vajab rohkem kõrgtehnoloogilisi firmasid!
• Millise kännu taga me kinni oleme?
Vananenud hoiakud, mis pärsivad teadusinnovatsiooni rakendusi: teadlase, ülikooli, riigi tasandil
• Hangunud müüdid:
Eestisse ei mahu originaalne ravimiarendus: diskussioon Mart Saarma ja Mart Ustavi vedamisel
Eestis ei ole võimalik luua ja toota keerulisi tehnolooogiaid: diskussioon Andi Hektori vedamisel

Sissevaade koos tegijatega unikaalses faasis: laborist tehaseni

Mart Ustav: Icosagen  Andi Hektor: GScan

• Mis on õpetlik selles faasis? Kasvumudeli täpsustamine kasvuplaaniks
• Visioon – sihid ja eesmärgid: Miks meie vajame tehast? Miks turg vajab meie tehast?
• Etappide järgnevus. Protsessi juhtimine
• Erinevate partneritega meeskondade loomine
• Toodete/teenuste tootmise ja tootearenduse, turu, asukoha, ressursside,  finantside ja finatsnäitajate, koostöökogemuste, inimeste, juhtimisvõimekuse ja pühendumise  jne panemine meie mudelisse
• Riskid. Saatuslike vigade ettenägemine (pre-mortem), diagnoosimine ja vältimine.

Kuidas ülikoolid ja riik saavad teadusinnovatsiooni motiveerida?

• Paradoksaalne ebakõla riigi sihtide ja riiklike institutsioonide toimetamise vahel 
• TAKS: süstemaatiline nihe seaduses alusuuringute, mitte rakendusteaduste suunas
• Patenteerimise tähtsuse mõistmine valitsuse ja ülikoolide tipptasandil
• Eesti ülikoolide võimalused intellektuaalomandi kasvatamiseks – meie, tegijate, ettepanekud?

Scaling up: patenteerimise vältimatus?
Intellektuaalomand peab olema kaitstud, kui tahta seda kommertsialiseerida. Kõrgtehnoloogiline tootmine pole võimalik ilma patentideta.
• Millised ideed väärivad patenteerimist? Millised mitte?
• Ajastamine.
• Patenteerimine nõuab finatsressurssi
• Geograafiline mõõde
• Koostöö ja kasv – erinevad mudelid edulugudeks

Kuidas raha kaasata ja start-up’e luua.

Raha tuleb sinna, kus on usaldus. Usaldus tuleb kultuurist. Meil Eestis puudub praegu kõrgtehnoloogiliste firmade kultuur.

• Finantseerimisvõimalused
Mart Saarma: Fondidelt
Andi Hektor: Investoritelt
Mart Ustav: Kuidas firmas ise raha teenida ja kuidas seda kasutada. Raha kaasamine pankadelt.
• Kuidas suurendada usaldust kõrgtehnoloogia sektoris Eestis ja seda kommunikeerida igal tasandil.

KUS? Emajõe Majas, Emajõe 8, Tartu

Sinu investeering 860 € + KM

Akadeemiline erihind Mart Saarma
meistriklassi vilistlastele: 750+KM

Rohkem fookust, rohkem lihtsust!

 

REGISTRATION
call: +372 51 30146 Marju Unt
write: marju.unt@icloud.com

From lab to life 3: playing to win:
From lab to factory

Mart Saarmasmall

Legendaarne Eesti teadlane, neurobioloog, professor Mart Saarma on tõeline kirglik teadusinnovator.

Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituudi rajaja, praegune teadusdirektor, endine European Research Council (ERC) asepresident, mitme high-tech firma rajaja, Mobidiag Ltd. and Herantis Pharma Plc., Eesti Teaduste Akadeemia liige, EMBO, Academia Europea, Tanner Academy, Soome Teaduste Akadeemia etc, etc. Isegi kõrgetel teadusadministratiivsetel kohtadel jätkas Mart tööd oma laboris. Teadus on Mart Saarma elu armastus ja teadusinnovatsioon on selle tuum.

Professor Mart Ustav on legendaarne Eesti teadlane, biomeditsiinitehnoloog ja teadusinnovaator, Eesti Teaduste Akadeemia liige, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi ja mitmete biotehnoloogiafirmade (Fit Biotech Eesti, Quattromed, Amplikon, Icosagen Grupp) rajaja. Icosagen on Eesti teadusinnovatsiooni lipulaev: ühelt poolt ettevõte, mis arendab ja patenteerib oma põhitegevuseks – bioloogiliste ravimite arendamiseks – vajalikke uusi tehnoloogiaid ning teenib oma sissetuleku, pakkudes kõrgtehnoloogilist teenust biofarmaatsia- ja biotehnoloogiafirmadele üle maailma. Teiselt poolt on Icosagen rahvusvaheliselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kus töötab palju suure kogemusega doktorikraadiga teadlasi. Icosagenis lähenetakse probleemidele teadusliku täpsusega ja neid lahendakse innovaatilisi teaduslikke meetodeid rakendades.

Koroonakriisi ajal refokusseerus Icosagen ja pühendas suure osa oma kompetentsi SARS CoV-2 diagnostiliste meetodite ja terapeutiliste molekulide arendamisele. Icosageni eestvõttel loodi ettevõtete ja ülikoolide konsortsium, mis tõhusas koostöös arendas kiiresti välja SARS CoV-2 levikut piirava innovaatilise ninasprei – mis tegi läbimurde laborist Eesti turule.
Koroonakriisi lõppedes keeras Icosagen oma fookuse taas bioloogiliste ravimite arendusele, mis on suunatud nakkushaiguste, vähkkasvajate ja kroonilise valu ravimisele.

Praegu on Icosagen ette võtnud uue vägeva arengu: oma tehase ehitamise.  Icosageni 2023.aastal valmiv cGMP (current Good Manufacturing Practice) standardiga tehas loob võimekuse ravimikandidaatide kliiniliste katsetuste faas I ja faas II läbiviimiseks ja paneb  aluse ravimiarendustööstuse tekkele Eestis.

 

Andi Hektor on juhatuse esimees iduettevõttes GScan ja astro-osakestefüüsika vanemteadur KBFIs. Hetkel on tema kirg kosmiliste kiirte tomograafia toomine teadusmaailmast igapäevaellu, seda nii turva-, tööstuse- kui meditsiinitehnoloogia valdkondades. Ta on aktiivne innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia populariseerija. Andi on töötanud Tartu, Uppsala, Helsingi ja Cambridge ülikoolides ning CERNis Šveitsis.

 

Meistriklassi modereerib Marju Unt, Estonian Euromanagement Institute’i looja ja direktor, juhtide ja ettevõtjate koolitaja.

 

Ergo Neeme, CEO, Balti Veski

I like Steve Jobs’ quote: The journey is the reward.
To keep the journey moving with great energy, I daily use the Negotiation Technology lesson how to “wrap” a negative opinion or feedback into positive so that the other party would not freeze into defense. If you barely bring out the negative, then others will withdraw and sit in trenches… and there will be no journey!

My second daily habit from NT is strategic planning. If you have skills and courage to think clearly: what is the worst that might happen as an alternative to your plan A? – then further decision-making is much easier. Both, in professional and private life.