Koolijuhtide meistriklass “Koolijuht kui tõrvikukandja”

 

Koolijuhtide meistriklassi 2. semestri kutse – palun kliki siia 

 

AJAKAVA september 2012 – september 2013

1. semestri ajakava 2012

KNR 12., 13., 14. september

KNR 10., 11., 12. okt. 

KNR  7., 8., 9. nov. 

KNR 5., 6., 7. dets. 2012

 

2. semestri ajakava 2013

KN 13., 14. märts

KN 17., 18. aprill

NR  27., 28. juuni

KN 18., 19. september

 

Koolijuhtide videod moodulite kokkuvõtteks:

6. moodul Sven Grünbergiga: Koolijuht kui eeskuju, aprill 2013

Meistriklassis “Koolijuht kui tõrvikukandja” arutlesime helilooja ja filosoofi Sven Grünbergi eestvõttel hariduse rõhuasetuste üle. Tõdesime taas kord, et kool, milles lapsed ja noored veedavad suure osa oma ajast, ei ole praegu suunatud mitte niivõrd targemaks ja paremaks saamisele, kuivõrd ainete omandamisele.

Südametarkus sünnitab headust, rumalus sünnitab kurjust. Nii on kõigil meil, kes me oleme inimesena sündinud, kohustus targemaks saada.

 

5. moodul Roman Baskiniga: Koolijuht kui lavastaja, märts 2013

“Head näidendid kõnelevad meist, halvad näidendid kõnelevad teistest”. Adolf Šapiro. – kas see on ka koolis nii? Meistriklassis “Koolijuht kui tõrvikukandja” oli 5. mooduli külalisprofessoriks Roman Baskin. Mõttemäng teemal “Koolijuht kui lavastaja” oli väga inspireeriv.

 

4. moodul Jaan Kaplinskiga: Koolijuht kui paradokside lahendaja, detsember  2012

Meistriklassi 4. moodulis kõneles külalisprofessor Jaan Kaplinski koolijuhist kui paradokside lahendajast.  Oskus elus paradokse näha laiendab “mängumaa” piire oluliselt. Paradoks on see, et me teame, kui väga vajab 21. sajand loomingulisust, aga kulutame (kooli)aja just vastupidise treenimisele. 

 

3. moodul Mart Saarmaga: Koolijuht kui teadlane, november  2012

Koolijuht kui teadlane – miks? Aga tema ülesanne on üles leida andekad õpilased – ja ainult andekate inimeste tegevuse tulemusena ehitatakse üles ilusaid ja rikkaid riike. Koolijuhtide meistriklassi “Koolijuht kui tõrvikukandja” 3. moodulis kõneles maailmakuulus neurobioloog prof. Mart Saarma koolijuhist kui teadlasest. 

 

2. moodul Michael Gallagheriga: Koolijuht kui strateeg, oktoober 2012

Meistriklassis “Koolijuht kui tõrvikukandja” oli 2. mooduli teemaks “Koolijuht kui strateeg”. Küsimus haridusest, mis annab igale lapsele võimaluse meie kiiresti muutuvas maailmas olla edukas ja õnnelik – see on riigi tuleviku strateegiline küsimus. Koolijuhtide meistriklassi fookus oli, kuidas tuleviku strateegiat kommunikeerida olulistele huvigruppidele, sest ainult koostöös nendega hakkab strateegia elama ega jää kausta kaante vahele elutult lebama.

 

1. moodul Aleksander Pulveriga: Koolijuht kui inimene, september 2012

Koolijuhtide meistriklassi “Koolijuht kui tõrvikukandja” 1. moodul “Koolijuht kui inimene” professor Pulveri vaimukal ja vaimurikkal juhendamisel Tartus, Estonian Euromanagement Institute’is. Koolijuhid kõnelevad haaravalt sellest, mis ei lase koolijuhil tegelikult õnnelik olla ja mis teda õnnelikuks teeb – kui inimest, juhti ja ühiskonna liiget.

 

 

Selles videos, mis on filmitud 2012.aasta kevadel enne meistriklassi algust, kõneleb prof. Pulver koolijuhi kolmikrollist ja psühholoogia võimalustest selle ülimalt keeruka rolli mõtestamisel ja mängimisel abiks olla.

 

Roman Baskin räägib koolijuhist kui lavastajast 2012. aasta varakevadel Tallinnas meistriklassi peale mõeldes

 


The essence of all successful entrepreneurial business development lies in ‘know who’ and the successful development of ‘trust based’ relationships. This demands a constant process of learning and education of all key stakeholders and external decision makers. The skills needed for this process are at the centre of this programme.

An essential element in success is selecting who to deal with and who to learn from. The Estonian Euromanagement Institute is itself an examplar of successful development of key relationships over more than two decades.