Ettevõtjad – rahvuslik rikkus

Kasvada tuleb oma annetelt, mitte kulutada elu oma puuduste kompenseerimisele. Peter Drucker  

Firma kasvab, kui juht isiksusena kasvab. 

Firma kasvustrateegia kursuse kohta on öelnud vilistlased:

See kursus pole mitte niivõrd firma kasvustrateegia, kui just juhi kasvustrateegia.  Margit Valdna, Tallinn